Sustainist Design: design voor systeemverandering

“Now, at the beginning of the twenty-first century, we can see a new era emerging, one that embraces more sustainable ways of living and an interconnected world. It is marked by new attitudes to both manmade and the natural environment, and new approaches to both local and global issues. What is coming into being is nothing less than a change in cultural perspective, a new mindset, a worldwide remaking. Moving beyond ideas of modernism and postmodernism, this shared outlook promises a networked, globalized, sustainable future. The world has entered the Sustainist age.”

Zo opent het Sustainism manifest, een boek dat een nieuw tijdperk probeert te schetsen, waar fundamentele veranderingen spelen rondom duurzaamheid en sociale verbindingen in de meest brede zin van het woord. Een boek dat niet zozeer een beschrijving wil zijn van ontwikkelingen die overal om ons heen zijn te waarnemen, maar vooral een beginpunt wil zijn en wil aanzetten tot gerichte actie, zoals Michiel Schwarz me vorig jaar in een interview voor TEDxAmsterdam uitlegde:

One should see it as a vantage point, as lines of sight. But equally it also represents a set of guiding lines. It enables you not only to track and trace the new culture of Sustainism, but also to shape it and to design for it. In Dutch this two-edged terminology sounds even better: zichtlijnen en richtlijnen.[..] People mistake Sustainism for an end goal which you can reach with a good strategy. That’s like asking the strategy for vegetarianism; you don’t organize a meeting where you sit together and try to figure out how to be a vegetarian. You just do it.

En nu is er dan in samenwerking met ontwerpbureau voor social design The Beach, de Sustainist Design Guide, die een eerste ‘call for action’ moet zijn aan de designwereld tot een nieuwe manier van ontwerpen voor deze nieuwe wereld. Een startgids als inspiratie en leidraad. Want: hoe moet je moet je zo’n lekker flexibel, maar daardoor ook abstract, paradigma vertalen naar concrete ontwerptoepassingen? “Ontwerpers werken vaak uit functionaliteit en esthetiek in plaats van uit bepaalde waarden”, zo stelt Schwarz tijdens de presentatie van de Sustainist Design Guide in Pakhuis de Zwijger. “Maar hoe gaat het ontwerpproces eruit zien als je waarden als ‘sharing, localism, connectedness en proportionality’ aan het begin van het ontwerpproces zet?”

Sustainist design guide

Continue reading

Human Nature Forecast: Michiel Schwarz on Sustainism

“Now, at the beginning of the twenty-first century, we can see a new era emerging, one that embraces more sustainable ways of living and an interconnected world. It is marked by new attitudes to both manmade and the natural environment, and new approaches to both local and global issues. What is coming into being is nothing less than a change in cultural perspective, a new mindset, a worldwide remaking. Moving beyond ideas of modernism and postmodernism, this shared outlook promises a networked, globalized, sustainable future. The world has entered the Sustainist age.”

Positive, idealistic and bold – a perfect opening for a manifesto which signals and pleads for a change in thought and action in people’s daily lives. Sanne talked with Michiel Schwarz, a cultural thinker and co-creator of the Sustainism manifesto,at the hugely popular PICNIC festival 2012 in Amsterdam.  What’s behind the idea of Sustainism, and why did he, together with designer Joost Elffers, feel the need to present it as a manifesto?

Continue reading

PICNIC 2012: Tijd voor eigenaarschap van de digitale revolutie

Het is een vrolijke boel op de zevende editie van het PICNIC-festival. Het EYE-museum wordt helemaal overgenomen door rode ballonnen, flessenboodschappen en 1600 kartonnen dozen als DIY-interieur. Het thema van dit jaar lijkt al even positief: “Technologie geeft macht aan mensen, bedrijven en organisaties om veranderingen op lokaal en globaal niveau teweeg te brengen. Door internet is onze kennis gegroeid en de uitvinding van social media heeft het mogelijk gemaakt om actie te ondernemen. Iedereen heeft nu de potentie heeft om zijn of haar ideeën uit te voeren, ongeacht positie of locatie”.

Kortom, zo stelt PICNIC: een nieuw idee van eigenaarschap is niet alleen noodzakelijk, maar ook onoverkomelijk in deze tijd. Maar, hoe moet dit nieuwe eigenaarschap ingevuld worden? Ter inspiratie biedt PICNIC een divers programma, waar naast veel side-events ook een set lezingen wordt aangeboden van experts afkomstig uit allerlei gebieden. Ongeacht of ze nu uit de kunst- of wetenschapshoek komen of entrepreneur zijn: de sprekers hebben ieder een rotsvast geloof in de verandering die technologie teweeg kan brengen en, belangrijker, dat zij hierin een rol kunnen spelen.

Continue reading