Sustainist Design: design voor systeemverandering

“Now, at the beginning of the twenty-first century, we can see a new era emerging, one that embraces more sustainable ways of living and an interconnected world. It is marked by new attitudes to both manmade and the natural environment, and new approaches to both local and global issues. What is coming into being is nothing less than a change in cultural perspective, a new mindset, a worldwide remaking. Moving beyond ideas of modernism and postmodernism, this shared outlook promises a networked, globalized, sustainable future. The world has entered the Sustainist age.”

Zo opent het Sustainism manifest, een boek dat een nieuw tijdperk probeert te schetsen, waar fundamentele veranderingen spelen rondom duurzaamheid en sociale verbindingen in de meest brede zin van het woord. Een boek dat niet zozeer een beschrijving wil zijn van ontwikkelingen die overal om ons heen zijn te waarnemen, maar vooral een beginpunt wil zijn en wil aanzetten tot gerichte actie, zoals Michiel Schwarz me vorig jaar in een interview voor TEDxAmsterdam uitlegde:

One should see it as a vantage point, as lines of sight. But equally it also represents a set of guiding lines. It enables you not only to track and trace the new culture of Sustainism, but also to shape it and to design for it. In Dutch this two-edged terminology sounds even better: zichtlijnen en richtlijnen.[..] People mistake Sustainism for an end goal which you can reach with a good strategy. That’s like asking the strategy for vegetarianism; you don’t organize a meeting where you sit together and try to figure out how to be a vegetarian. You just do it.

En nu is er dan in samenwerking met ontwerpbureau voor social design The Beach, de Sustainist Design Guide, die een eerste ‘call for action’ moet zijn aan de designwereld tot een nieuwe manier van ontwerpen voor deze nieuwe wereld. Een startgids als inspiratie en leidraad. Want: hoe moet je moet je zo’n lekker flexibel, maar daardoor ook abstract, paradigma vertalen naar concrete ontwerptoepassingen? “Ontwerpers werken vaak uit functionaliteit en esthetiek in plaats van uit bepaalde waarden”, zo stelt Schwarz tijdens de presentatie van de Sustainist Design Guide in Pakhuis de Zwijger. “Maar hoe gaat het ontwerpproces eruit zien als je waarden als ‘sharing, localism, connectedness en proportionality’ aan het begin van het ontwerpproces zet?”

Sustainist design guide

Continue reading