Twitter als nieuwe journalistieke tool

De rol van de traditionele journalistiek ligt onder vuur. Nieuwe technologie en andere behoeftes van een nieuw publiek dwingen tot het stellen van existentiële vragen. Waar ligt de bestaanswaarde van de journalistiek nog in een tijd van social media? Hoe moet een krant ingericht worden om te blijven voldoen? Meesterblogger en voormalig chef internet van NRCnext Ernst-Jan Pfauth publiceerde enkele weken geleden een manifest voor een krant van deze tijd, waarin hij journalisten oproept tot meer openheid, context en explicietheid, maar ook ruimte wil voor hoop, durf en twijfel.

Ook de uitstekende webserie PBS Off Book levert een bijdrage aan de discussie door een aflevering rondom de rol van Twitter in journalistiek. Twitter moet volgens de geïnterviewde vier high profile journalisten niet meer slechts begrepen worden als platform ter promotie maar vooral als een ‘global conversation‘. Nieuws is niet meer iets dat één keer per dag in het 8uur journaal te vangen is. Het is iets dat zich continu 24 uur per dag voltrekt en waar je als journalist dus ook op in dient te spelen. Dat doe je o.a. door Twitter in te zetten in je journalistiek, bijvoorbeeld door contacten te onderhouden met mede-verslaggevers zodat je er snel achterkomt wat de feiten zijn en welke sleutelpersonen handig zijn om nog even te spreken. In een 24uur newscycle is samenwerking cruciaal en Twitter is daar dé tool voor.

Continue reading