Design beyond fantasy – Premsela lezing 2012 Günter Pauli

Het zal sinds lange tijd zijn geweest dat een kerk zoveel bezoekers op een zondagochtend heeft gekregen. Ware het niet dat de kerk in kwestie de beroemde poptempel Paradiso is en degene die preekt de eco-ondernemer Günter Pauli die voor een designminnende gemeenschap de Premsela-lezing 2012 uitspreekt. Een lezing die met Pauli’s achtergrond uiteraard een inslag heeft in sustainability. Geenzins het geijkte groene verhaaltje werd het echter, zoals al uit de titel van de lezing bleek en misschien nog wel meer uit de ontwikkeling van deze titel. Design beyond vision became design beyond fantasy, zo legt Pauli enigzins verontschuldigend uit, because you always need to do better then you planned.

Continue reading