“In de Chinese taal bestaat het woord crisis niet. Het begrip wordt gevormd door de combinatie van…”

“In de Chinese taal bestaat het woord crisis niet. Het begrip wordt gevormd door de combinatie van twee andere termen: Gevaar en Kansen. We bevinden ons dus tegelijkertijd in een kansrijk tijdsgewricht.”

Ronald van den Hoff in het boek Society 3.0. waarin hij de nieuwe samenleving als samensmelting van virtuele/analoge wereld probeert te duiden

http://curatedculture.tumblr.com/post/30924301786

Leave a Reply