Everything is a Remix

Ooit eens een deja vu gevoel gehad bij het horen van een bepaald liedje? Of het idee dat je een scene uit een film die je nog nooit hebt gezien toch ergens van herkent? Deze gevoelens worden onderschreven in de korte documentaireserie Everything is a Remix van de New Yorkse filmmaker Kirby Ferguson, een project over de paradoxale rol van de kopie in de huidige creatieve cultuur. Hij stelt dat voorgenoemde deja vu gevoelens een element van waarheid in zich hebben, omdat volgens hem bijna alles een remix, ofwel combinatie van al bestaande elementen, is:

‘If you look closely enough, every work contains pieces from previous works. It has nothing to do with originality, it’s about whether or not you can recognize chunks of other people’s work’.

[vimeo]http://vimeo.com/14912890[/vimeo]

Met digitale technieken die tegenwoordig voor iedereen welwillend ter beschikking staan kan iedereen een remix maken, zo stelt Ferguson: ‘Today anybody can remix anything. Music, video, photos, whatever, and distribute it globally pretty much instantly’. Wat photoshopwerk of een eenvoudig Youtube filmpje in elkaar draaien is tegenwoordig in een handomdraai gebeurd. Maar, zo benadrukt Ferguson, de vaardigheden die je hierbij gebruikt, al zijn ze nog zo versimpeld, zijn dezelfde als die je gebruikt bij het creëren van een ‘origineel’, terwijl de kopie toch vaak niet dezelfde waardering krijgt. Een frustrerend gegeven dat voor hem de aanleiding tot het maken van Everything is a Remix was:

‘I think it was from seeing so much journalism and blogging that treats plagiarism as a scandal, as a dismissal of achievements. There were stories about Harry Potter and Coldplay and Lolita and various hip hop artists and I thought most of them were a stretch. I wanted to show some examples of people doing some copying and explain that this is an element of creativity and is related to how all creativity happens. That was the seed of it.’

[vimeo]http://vimeo.com/19447662[/vimeo]

Everything is a Remix bestaat uit vier delen, waarvan de eerste drie episodes al zijn gepubliceerd en het vierde deel naar verwachting de serie in oktober zal gaan completeren. In deel één onderzoekt Ferguson inspiratie en plagiaat in de muziekindustrie, deel twee belicht op humoristische wijze dezelfde thematiek in de filmwereld. Het derde deel van de serie ontkracht de mythe van de oorsprong van creativiteit als magische inspiratie van een welwillende muze en gaat in op hoe innovatie werkelijk plaatsvindt. Het laatste deel van de serie zal ingaan op de vraag hoe rechtelijke, ethische en artistieke grenzen de ware creatieve kracht van de kopie indammen en alternatieven bieden hoe het óók kan. In de woorden van Ferguson zelf:

‘The most dramatic results can happen when ideas are combined. By connecting ideas together, creative leaps can be made, producing some of history’s biggest breakthroughs.’

[vimeo]http://vimeo.com/25380454[/vimeo]

Everything is a Remix is een persoonlijk project dat zijn inspiratie vrijelijk voor iedereen ter beschikking stelt. Wil je je steentje –of in dit geval: centje- bijdragen? Doneren kan hier

Meer te weten komen over de rol van de remix in huidige cultuur? Kijk de documentaire RIP: A Remix Manifesto of lees het hele interview met Kirby Ferguson hier.

Deze blog is tevens verschenen op Stofwolk

Leave a Reply