Wie/wat werkt: mens/robot?

Stel het je eens voor: iemand die je boodschappen doet, je kinderen naar school brengt, je huis schoonmaakt en altijd een persoonlijke sportcoach bij de hand. Dat is de realiteit voor de meeste mensen in de zweedse serie Real Humans. Met het verschil dat het menselijke robots – oftewel hubots – zijn die deze taken uitvoeren. Real Humans zet de scheidslijnen tussen mens en techniek op scherp: Wie/wat werkt: mens/robot?

Echte robots, echte mensen?

Als robots ons werk overnemen (volgens toekomstdenkers als Kevin Kelly nog helemaal niet zo’n gek scenario), wie zijn wij dan nog als mensen? Biedt technologie een verlossing van werk, of betekent het een verlies aan identiteit en sociale context? En helpt nieuwe technologie ons om onze eigen producten te ontwerpen of voeren mensen straks uit wat een computer ze opdraagt? Is er eigenlijk wel zoiets als typisch menselijke arbeid die niet aan technologie uit te besteden valt? Kortom: wat zijn ‘real humans’ eigenlijk?

Deze vragen werden geponeerd door de expositie # Arbeid van de dag, een samenwerkingsverband tussen Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond en Hôtel Droog, dat op 1 mei een feestelijk slotstuk kreeg in Flip the Conference: een avond waarin de vragen die de ontwerpers van de getoonde werken impliciet en expliciet stellen bediscussieerd werden.

Continue reading

DEAF: De kracht der dingen

Waar ligt in de hedendaagse maatschappij nog het onderscheid tussen het levende en het niet levende? Is deze grens nog wel te trekken? Een spannende vraag die het uitgangspunt vormde van  DEAF (Dutch Elektronic Art Festival) met haar thema ‘The Power of Things’.

Waar communicatietechnologie vorm geeft aan ons sociale leven, nanotechnologie verwerkt kan worden in eten dat onze stemming beïnvloedt en kloontechnieken onze lichamen binnendringen, is een verfrissende blik op deze kwesties geen overbodige luxe. Met het centraal zetten van ‘de kracht van de dingen’ trachtte DEAF een nieuw perspectief te bieden dat de mens uit haar centrale positie in het universum stoot en naast (en soms zelfs ondergeschikt aan) de dingen om ons heen plaatst.’

Continue reading

Next Nature Power Show als happy pil

Op 5 November 2011 voerde de Next Nature Power Show aan haar gasten een overvol programma vol inspirerende lezingen met als heftige bijwerking dat het je denken over grenzen tussen natuur en cultuur behoorlijk op z’n kop zette. Continue reading