Grafisch design als visual storytelling

Visual storytelling, je hoort het tegenwoordig overal. Het behelst meestal het vertellen van complexe verhalen, verslaglegging van evenementen of (bedrijfs)identiteiten in krachtige sfeervolle beelden die in één oogopslag de bedoeling weergeven. Zie voor een heldere uitleg de blog van visual storyteller Bibi van Veth op Frankwatching. Waar visual storytelling nu nog vaak wordt geassocieerd met fotografie of film, heeft ook hét belangrijkste festival op het gebied van grafisch design, het Graphic Design Festival, in Breda visual storytelling als thema dit jaar. De directeur van het festival, Dennis Elbers, schetst in het BNO blad Vormberichten  twee belangrijke trends in het hedendaags grafisch ontwerp landschap die hebben geleid tot deze keuze.

Als eerste spreekt hij over de groeiende rol van de amateur in het ontwerpproces. Als alle non-apple gebruikers vanuit hun luie stoel aan de slag kunnen met behulp van programma’s die het ontwerpproces reduceren tot enkele klikjes op een paar knoppen, waar staat de professionele ontwerper dan nog? Elbers ziet echter hierin juiste een oproep aan de ontwerper: ‘Nu iedereen beeld kan maken en verspreiden is grafisch ontwerp juist een sleutelelement geworden in de huidige beeldcultuur en is de verantwoordelijkheid van de ontwerper alleen maar groter geworden.’

Continue reading