Curiousity Counts

Als bloggende cultuurwetenschapper schrijf ik meestal blogjes waarin ik vragen stel bij een bepaald cultureel verschijnsel, signaleer ik ontwikkelingen en plaats ze in een bepaalde maatschappelijke of interdisciplinaire context om het geheel zo (al dan niet gewoon voor mezelf) beter te kunnen begrijpen. Kortom: best zware kost waarbij gewoonlijk vooral veel letters, zowel op consumeer- als produceerniveau, gaan zitten in mijn omgang met kunst en cultuur.

Continue reading