NOP- Sensing Spaces

De 18de avond in het vijfjarig bestaan van het Nijmeegs Ontwerp Platform droeg het thema ‘Sensing Spaces’.  Wat daarbij nu voor te stellen? Nils van Keulen van Tinker Imagineers en tevens één van de sprekers van deze avond verwoordde het in elk geval als volgt:

Bij ‘Sensing Spaces’ denk ik aan je zintuigen prikkelen, maar ook aan ‘it needs to make sense’. Als ontwerper heb je dus ook de taak een functie te geven aan een ruimte of de functie van een ruimte naar boven te halen en een ruimte zo vorm te geven dat het ook aan deze functie voldoet. Sensing Spaces gaat dus niet alleen over de beleving van ruimte, maar ook over de relevantie van ruimtes. 

Continue reading

Tijd als ruimte: architectuur voor de toekomst

Ik ben door het Nijmeegs Ontwerp Platform gevraagd om mee te denken over het thema ‘De ziel van de architectuur’. Een prachtig poëtisch thema, maar ook wellicht problematisch in de huidige tijd. Want ziel, dat impliceert voor mij iets van eeuwigheid, of in elk geval een langere tijdspanne. Iets wat impliciet ook nog steeds verbonden is met onze ideeën over architectuur. Een gebouw als duur project dat veel tijd in beslag neemt, moet wel de tand des tijds kunnen doorstaan. Je ontwerpt niet iets met de verwachting dat dit over pak hem beet vijf à tien jaar vervangen wordt door iets anders. Maar hoe relevant is een dergelijke tijdsspanne nog in een samenleving die leeft op tweetspeed en die dynamischer is dan ooit? In een conversatie over ruimte blijkt tijd een onmisbaar element.

Continue reading