De echte toekomst van duurzaamheid is de auto

Ok, vorige week is er dus een nieuw akkoord bereikt op de Klimaattop in Parijs. Maar de échte toekomst van duurzaamheid zit ’m volgens mij niet daarin, maar in een andere ontwikkeling: het feit dat duurzaamheid langzamerhand big business aan het worden is. Niet alleen zijn er steeds meer bedrijven die zich richten op het verdienen aan bijv. het opruimen van CO2, maar ook grote investeringsmaatschappijen zien fossiele brandstoffen meer en meer als uiterst slecht investeringsobject.

Ecocoin

 

Dus hierbij tip ik drie artikelen die natuur op interessante wijze koppelen aan economische waarde:

Continue reading