Politiek Plus: debatteren op Google+

Het begint alweer langzaam los te barsten; de campagnes en debatten voor de aankomende verkiezingsstrijd die eindigt op 12 september. Inhoudelijk gezien is het nog weinig interessant, grote vraagstukken worden tot nu toe nog ongemoeid gelaten en in plaats daarvan concentreert het debat zich nu vooral nog op lichte onderwerpen of het heropenen van zwaarbeladen onderwerpen die weliswaar nu strategisch ingezet kunnen worden, maar na de verkiezingen toch waarschijnlijk op dezelfde uitkomsten zullen eindigen.

Continue reading