Technologie als tool: wij staan aan het stuur

Een prachtig citaat van José Ortega y Gasset uit 1939 uit z’n boek ‘Meditatión de la Técnica’ (Man the technician) die weer even goed op scherp zet welke plek technologie zou moeten innemen in ons leven:

[…] technology is, stricly speaking, not the beginning of things. It will mobilize it’s ingenuity and perform the task life is. It will – within certain limits of course, succeed in realizing the human project. But technology does not draw up that project, the final aims it has to pursue come from elsewhere.

Waar komen deze doelen dan vandaan? Van ons, vanuit het besef welk leven we willen nastreven, voor onszelf en onze kinderen en hoe technologie daarbij een gereedschap kan zijn.

Ortega