“Het vluchtelingenprobleem is geen probleem, maar een social mess en daarom komen we er niet uit”

“Het vluchtelingenprobleem is geen probleem, maar een social mess en daarom komen we er niet uit”

Rob Wijnberg haalt in z’n column het concept social mess van politicoloog Robert E. Horn erbij: 

politiek-sociale problemen die zo complex, ambigu en ondoorgrondelijk zijn dat ze – anders dan ‘gewone’ problemen – niet echt een oplossing kennen. Volgens Horn kenmerkt een social mess zich door zeker veertien eigenschappen, waarvan dit de belangrijkste zijn:

– Er is geen ‘juiste’ kijk op het probleem.

– De vermeende oplossingen zijn sterk met elkaar in tegenspraak.

– Het probleem hangt samen met heel veel andere problemen.

– Data over het probleem zijn onvolledig of ontbreken.

– Het probleem gaat gepaard met botsende waarden.

– De consequenties van het probleem zijn slecht te voorzien.

– De oplossers van het probleem staan vaak ver af van het probleem zelf (en de mogelijke oplossing).

http://ift.tt/1XAImzD