Hoe een neusverkoudheid hetzelfde werkt als Facebook

Het is algemeen geaccepteerd dat het netwerk het onderliggende principe is van de huidige maatschappij, maar nu is ook bekend geworden dat al deze netwerken, die weliswaar in soort gelijk werden geacht, maar waarvan de werking zeer verschillend werd in geschat, eigenlijk ontzettend op elkaar lijken. Onderzoekers van de Northwestern Universiteit hebben ontdekt dat netwerken uiteenlopend van het internet tot vliegverkeer dezelfde structuren delen. Sterker nog, het zijn structuren die ook worden gedeeld met biologische netwerken als de werking van een virus of een termietenhoop.

‘Mammals have evolved to look very different despite a common underlying structure (think of a human being and a bat), and now it appears real-world complex networks evolve in a similar way’

De onderzoekers hebben verschillende biologische, technologische en sociale netwerken bestudeerd door ze te strippen tot de meest essentiële knooppunten en zo een soort skelet over te houden dat niet alleen aantoont dat de vorm van de netwerken sterk overeenkomt, maar ook het groeimechanisme dat eraan ten grondslag ligt.

‘Complex systems — such as the Internet, Facebook, the power grid, human consciousness, even a termite colony — generate complex behavior. A system’s structure emerges locally; it is not designed or planned. Components of a network work together, interacting and influencing each other, driving the network’s evolution’

Een dergelijke poging om tot kennisgeneratie van netwerken te komen wordt ook gedaan in het ‘Visual Complexity project‘ van Manuel Lima dat als doel heeft om tot begrip te komen van verschillende visualisatiemethodes over een reikwijdte van verschillende disciplines als de biologie, sociale netwerken en het web. Zoals in de online project beschrijving te lezen is:

‘Complex Networks are everywhere. It is a structural and organizational principle that reaches almost every field we can think of, from genes to power systems, from food webs to market shares.  Humans, since their birth, experience the effect of networks every day, from large complex systems like transportation routes and communication networks, to less conscious interactions, common in social networks.’

Wat dit bijzonder interessant maakt is dat zo een wederzijdse kennisuitwisseling kan plaatsvinden waardoor de werking van netwerkmechanismen beter begrepen kunnen worden. Zo kan ik me voorstellen dat de werking van een neusverkoudheid wellicht beter in kaart kan worden gebracht als men kijkt naar de werking van memen en vise versa. Manuel Lima stelt dan ook:

‘The global effort of constructing a general theory of complexity is tremendous and may lead us, not only to a structural understanding of networks, but to major improvements in stability, robustness and security of most complex systems around the globe’.

Kijk bijvoorbeeld eens naar de interessante TED-talk van Susan Blackmore waarin ze stelt dat hoe technologie werkt op de culturele netwerken van mensen, het best begrepen kan worden aan de hand van een ander netwerkmechanisme: memen.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=fQ_9-Qx5Hz4[/youtube]

(bron: Psysorg)

Leave a Reply